สังเกตอย่างไร ว่าลูกของเรานอนกรน

สังเกตอย่างไร ว่าลูกของเรานอนกรน
และมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือไม่

ภาวะการนอนกรนเป็นการหายใจเสียงดัง ซึ่งเกิดขึ้นในขณะหลับ พบได้ในทุกเพศทุกวัย จากการศึกษาพบว่าเด็กประมาณ 3-12 เปอร์เซ็นต์นอนกรน การนอนกรนพบบ่อยเป็นพิเศษในช่วงอายุก่อนวัยเรียน (Preschool) หรือช่วงระดับชั้นอนุบาล เนื่องจากขนาดของต่อมอดีนอยด์ และทอนซิล ที่มักโตเมื่อเทียบกับขนาดของทางเดินหายใจเด็ก

อาการที่เห็นอาจพบได้ในขณะหลับ

มีอาการหายใจติดขัด

หายใจลำบาก หรือหยุดหายใจเป็นพัก ๆ

นอนกระสับ กระส่าย

เหงื่อออกมากเวลานอน

ตื่นนอนกลางดึกบ่อย ๆปัสสาวะรดที่นอนทั้งที่เคยควบคุมได้มาก่อน

อ้าปากหายใจ
————————————————————–
และผลกระทบที่อาจพบได้ จากการสังเกตของคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่อาจจะสังเกตได้หากมีอาการเหล่านี้

มีปัญหาด้านการเรียน, เรียนได้ไม่ดี

มีปัญหาทางพฤติกรรม, สมาธิสั้น, อยู่นิ่งเฉยไม่ได้

ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ

ง่วงเหงาหาวนอนมากผิดปกติในเวลากลางวัน

มีความดันโลหิตสูง
————————————————————-
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางโรคจากการนอนหลับ
คลีนิคเวชกรรมเฉพาะทาง กรุงเทพ สลีป เซ็นเตอร์
โทร 02-089-8687
☎️ 064-649-1919

บทความอื่นๆ

Shopping Basket