การเตรียมตัว และขั้นตอนการทำ sleep test (ตรวจการนอนหลับ)

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้ารับการตรวจ sleep test

ข้อปฏิบัติ ตรวจ sleep test
  • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • งดการออกกำลังกายหนัก ๆ หลังเที่ยงเป็นต้นไป
  • ไม่ใช้น้ำมันหรือครีมแต่งผม
  • หากใช้ยารักษาโรคประจำตัวอยู่ เช่น ยาลดความดัน ยารักษาเบาหวาน และยานอนหลับ เป็นต้น ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มตรวจ

การเตรียมตัวก่อนตรวจ Sleep Test

ในวันที่ตรวจ: ผู้รับการตรวจควรสวมเสื้อผ้าเหมือนชุดที่ใส่นอนเป็นประจำ ไม่ต้องเกร็งหรือวิตกกังวล ให้เตรียมตัวมานอนสบาย ๆ ในท่าที่คุ้นเคย ให้เหมือนกับเป็นการนอนหลับในค่ำคืนเหมือนทุก ๆ วัน

สิ่งที่ต้องทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำ sleep test คือ ต้องมีการติดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการติดตามและบันทึกผล ซึ่งอาจทำให้ไม่คุ้นเคยบ้าง แต่ไม่ได้สร้างความเจ็บปวดใด ๆ เพราะเป็นการติดภายนอกร่างกาย

8 ขั้นตอนการตรวจ Sleep Test

ในปัจจุบัน การตรวจ Sleep test มีขั้นตอนที่ง่าย สะดวกสบาย มีความเป็นส่วนตัวสูง และไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอย่างที่คิด 

สำหรับผู้สนใจเข้ารับการตรวจการนอนหลับ ทาง กรุงเทพ สลีป เซ็นเตอร์ (Bangkok Sleep Center) มีขั้นตอนในการตรวจง่าย ๆ 8 ขั้นตอน โดยจะเริ่มต้นในช่วงหัวค่ำ (ประมาณ 20.00 น หรือตามความเหมาะสมของแต่ละราย) ดังนี้

sleep test ขั้นตอน

1. 19.00 – 20.00 น. ผู้สนใจเข้ารับการตรวจ sleep test ลงทะเบียนทำประวัติผู้รับบริการ

2. 20.00 น. เจ้าหน้าที่อธิบายขั้นตอนในการตรวจการนอนหลับ

3. 20.15 – 21.00 น. เชิญเจ้าห้องตรวจ พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยให้อาบน้ำ แปรงฟัน และสระผมให้เรียบร้อยก่อนเวลา 21.00 น.

4. 21.00 น. เจ้าหน้าที่ทำการติดอุปกรณ์ตรวจ sleep test (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)

5. 22.00 น. เข้านอน และเริ่มบันทึกการนอนหลับ

6. 05.30 – 6.00 น. ตื่นนอน เจ้าหน้าที่เข้ามาถอดเครื่องมือและอุปกรณ์ออก

7. 06.00 – 6.30 น. รับประทานอาหารเช้า

8. 07.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจเบิ้องต้น และนัดหมายเพื่อฟังผลการตรวจกับแพทย์ (ภายใน 1-2 สัปดาห์)

หมายเหตุ หากเป็นการตรวจ sleep test ที่บ้านหรือที่พักตัวเอง เราสามารถตื่นนอนตามเวลาปกติ และนัดแนะเวลากับเจ้าหน้าที่ให้มาถึงสถานที่รับการตรวจได้ตามที่เราสะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่มาเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ออก แล้วนำกลับไปวิเคราะห์ ประเมินผลต่อไป

บทความอื่นๆ

อาการปวดหัวหลังตื่นนอน เป็นๆหายๆ ที่มองข้ามไม่ได้

อาการปวดหัวนั้นสามารถแยกประเภทได้ หลักๆด้วยกัน แบบปฐมภูมิ เป็นอาการปวดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเช่น ปวดจากไมเกรน

อ่านเพิ่มเติม
Shopping Basket