สุขลักษณะการนอนที่ดี

สุขลักษณะการนอนที่ดี

                การนอนหลับที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ จะทำให้ร่างกายได้รับการพักผ่อน และเป็นการเตรียมการสร้างสารที่สำคัญ เช่น ฮอร์โมนและสารสื่อประสาทในวันรุ่งขึ้น จากข้อมูลพบการแพทย์ พบว่าการนอนที่น้อยไปหรือมากเกินไป จะมีอุบัติการณ์การเสียชีวิตที่เร็วขึ้น สมาคมโรคการนอนหลับมีคำแนะนำเรื่องเวลาการนอนที่เหมาะสมดังนี้

สีน้ำเงินเข้ม            เป็นช่วงปริมาณการนอนหลับที่แนะนำในแต่ละช่วงอายุ

สีฟ้า                        เป็นช่วงปริมาณการนอนหลับที่มีปัญหาแต่ยังพอรับได้

สีเหลือง   เป็นช่วงปริมาณการนอนหลับที่มากหรือน้อยเกินไป

หมายเหตุ              

1)  การนอนหลับที่ปริมาณเพียงพอ แต่ในคนที่มีภาวะนอนกรน จะทำให้การนอนหลับนั้นไม่มีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าปริมาณการนอนนั้นเพียงพอ

                                2)  ปริมาณการนอนหลับที่ดีนั้น อาจแตกต่างกันในแต่ละคน เช่น ผู้ใหญ่ที่อายุ 30 ปี ควรนอน 7-9 ชั่วโมง บางคนนอน 7 ชั่วโมง ในวันรุ่งขึ้นก็ยังสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในบางคนต้องนอน 8-9 ชั่วโมง ถึงจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรประเมินปริมาณการนอนหลับที่เหมาะสมของตัวเองดูนะครับ

บทความอื่นๆ

อาการปวดหัวหลังตื่นนอน เป็นๆหายๆ ที่มองข้ามไม่ได้

อาการปวดหัวนั้นสามารถแยกประเภทได้ หลักๆด้วยกัน แบบปฐมภูมิ เป็นอาการปวดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเช่น ปวดจากไมเกรน

อ่านเพิ่มเติม
Shopping Basket