แพทย์ผู้ชำนาญการ และบุคลากรที่พร้อมให้บริการ

กรุงเทพ สลีป เซ็นเตอร์

ทีมงานแพทย์เฉพาะทาง

ที่ sleep lab ของกรุงเทพ สลีป เซ็นเตอร์ เราให้บริการตรวจและรักษาภาวะนอนกรนและการนอนหลับที่ผิดปกติ ดำเนินการโดยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจและการนอนหลับ ในการตรวจ Sleep test ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกการดูแลคุณ อุ่นใจ มั่นใจ

ผศ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์

 • American Board of Sleep Medicine Tulane University, New Orleans, USA
 • อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ และกุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สาขากุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

พญ. พรประภา จิมดามพร

 • Fellowship in Sleep Disorders Center Cleveland Clinic Foundation, Ohio, USA 
 • อายุรศาสตร์การนอนหลับ 
 • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
 • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

นพ. จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง

 • อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ภานุวัฒน์ เนียมบาง

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรม ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจิตวิทยาคลินิกและชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรบัณฑิตปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยมหิดล

บุคลากรทางการแพทย์

นอกจากนี้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ทุกคน พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสบายและให้บริการแก่ผู้เข้ารับการตรวจทุกท่านประดุจญาติมิตร ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง สุภาพ เอาใจใส่ และเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการทุกขั้นตอน ให้คุณได้มั่นใจว่าจะได้บริการที่คุ้มค่า พร้อมด้วยการตรวจรักษาที่ได้มาตรฐานกลับไปแน่นอน 

Shopping Basket