ถ้าไฟตกหรือไฟดับจะขาดอากาศหายใจขณะใช้เครื่องซีแผบ (CPAP) หรือไม่

การที่ไฟดับหรือไฟตกทำให้เครื่องซีแผบ (CPAP) หยุดทำงานนั้นไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยขาดอากาศหายใจ เนื่องจากบริเวณหน้ากากทางด้านหน้าที่มีรูสำหรับเป่าลมหายใจออกขณะเครื่องทำงานนั้น จะทำหน้าที่เป็นทั้งรูที่หายใจเข้าและออกได้ ผู้ป่วยยังคงหายใจได้ แต่ก็จะกลับไปมีภาวะโอเอสเอแบบดั้งเดิมที่ผู้ป่วยมี เนื่องจากไม่มีแรงดันลมมาช่วยถ่างทางเดินหายใจส่วนต้นอีกต่อไป อย่างไรก็ตามในสถานที่ที่มีไฟตกหรือไฟดับบ่อย ๆ แนะนำให้ซื้ออุปกรณ์สำรองไฟที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการกระชากของกระแสไฟบ่อย ๆ อาจทำให้การทำงานของเครื่องซึ่งบอบบางเหมือนคอมพิวเตอร์เกิดอาการรวนได้  ในปัจจุบันจะมีเครื่องซีแผบบางรุ่นที่มีแบตเตอรี่โดยเฉพาะของเขาด้วย

Visitors: 101,787