เครื่องซีแผบ (CPAP) เป็นเครื่องผลิตออกซิเจนใช่หรือไม่

ไม่ใช่ เครื่องซีแผบมีหลักการคล้ายเครื่องดูดฝุ่น เพียงแต่เครื่องจะทำการเป่าลมออกจากเครื่องแทนการดูดเข้าเครื่อง ดังนั้นลมที่เป่าออกจากเครื่องนั้นก็คืออากาศที่อยู่ภายในห้องนอนที่เราหายใจตามปกติ แต่เครื่องผลิตออกซิเจนนั้นจะทำการดูดอากาศจากภายในห้องเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะทำการแยกก๊าซไนโตรเจนทิ้งไปเพื่อให้เหลือแต่ออกซิเจนก่อนส่งออกมาจากเครื่อง

Visitors: 101,776