จะรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับให้หายขาดได้อย่างไร

ภาวะโอเอสเอเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด คล้ายคลึงกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยเครื่องซีแผบ (CPAP) จะทำให้ผู้ป่วยกลับมาหายใจได้ตามปกติ เปรียบเสมือนการใส่แว่นสายตา หากไม่ใส่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดนั่นเอง

Visitors: 101,787