ถ้าต้องรอคิวนานการตรวจการนอนหลับนาน 2 - 3 เดือนจะมีผลต่อโรคเพิ่มขึ้นหรือไม่

เนื่องจากปัญหาจำนวนเตียงที่สามารถรับรองการตรวจผู้ป่วยนั้นมีน้อยกว่าจำนวนผู้ป่วยมาก ทำให้เกิดปัญหาการรอตรวจเป็นระยะเวลานานบางแห่งอาจนานจนถึง 1 ปี การรอตรวจที่นาน 3 - 4 เดือนนั้นไม่ส่งผลให้ตัวโรคการหยุดหายใจเป็นมากขึ้นมากนัก แต่อย่างไรก็ตามการรอตรวจที่นานทำให้การรักษานั้นล่าช้าออกไป อาจทำให้คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีของผู้ป่วยได้รับการแก้ไขล่าช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การมีอาการง่วงนอนในเวลากลางวัน อ่อนเพลีย สมรรถภาพการทำงานลดลง

Visitors: 101,786