การตรวจการนอนหลับใช้เวลาแค่คืนเดียวพอใช่หรือไม่

สำหรับการตรวจวินิจฉัยสามารถกระทำได้ภายในเวลาคืนเดียวถ้าการตรวจพบว่ามีการหลับได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ในผู้ป่วยบางรายที่พบว่ามีภาวะโอเอสเอระดับรุนแรง เจ้าหน้าที่จะปลุกช่วยผู้ป่วยตื่นขึ้นมากลางดึก เพื่อสวมหน้ากากที่ต่อกับเครื่องซีแผบ (CPAP) เรียกการตรวจดังกล่าวว่าการตรวจแบบผสมในคืนเดียวกัน เพื่อหาระดับแรงดันที่เหมาะสมไว้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรักษา ดังนั้นผู้ป่วยมักจะใช้เวลาการตรวจเพียงแค่คืนเดียวก็สามารถได้คำตอบทั้งการวินิจฉัยโรค ระดับความรุนแรงของโรค รวมไปจนถึงระดับแรงดันเครื่องที่ใช้ในการรักษา

Visitors: 101,786