การตรวจการนอนหลับต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะได้ผลดี

การตรวจการนอนหลับมักจะต้องการเวลาในการหลับจริงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงเพื่อผลการตรวจที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถหลับได้ถึง 4 ชั่วโมงอาจจะต้องเข้ารับการตรวจการนอนหลับซ้ำ

Visitors: 101,787