ผู้ป่วยควรมาถึงห้องตรวจเวลากี่โมง มีขั้นตอนการตรวจอย่างไร

เวลานัดหมายในผู้ป่วยเข้ามารับการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล แต่ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยมาประมาณ 18:00 – 19:00 น เพราะจะมีขั้นตอนก่อนเข้ารับการตรวจต่าง ๆ เช่น การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวรวมไปจนถึงให้ผู้ป่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนอนหลับ ก่อนที่จะให้เข้าไปพักผ่อนอาบน้ำชำระร่างกายและนั่งผ่อนคลายสักพักก่อน เจ้าหน้าที่จะถามถึงเวลาเข้านอนตามปกติเพื่อจะได้เข้าไปติดอุปกรณ์ให้ก่อนเวลาเข้านอนจริง โดยขั้นตอนการติดอุปกรณ์ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที สำหรับผู้ที่นอนดึกมาก ๆ เป็นประจำ มักจะแนะนำให้ติดอุปกรณ์เพื่อพร้อมจะเข้านอนในเวลาไม่เกิน 22:00 น เพื่อจะได้จำนวนชั่วโมงที่หลับจริงเพียงพอในการแปลผลในตอนเช้าเมื่อผู้ป่วยตื่น เจ้าหน้าที่จะเข้าไปถอดอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ป่วยไปอาบน้ำและแต่งตัวให้เรียบร้อย ก่อนมาทำการตอบแบบสอบถามหลังการตรวจการนอนหลับ และสามารถไปทำงานจากห้องตรวจได้เลย

Visitors: 101,782