ถ้าเราขาดอากาศขณะนอนหลับจะส่งผลกระทบต่อร่างกายเราอย่างไรบ้าง

ภาวะโอเอสเอจะส่งผลทำให้ระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลง เป็นผลรบกวนต่อการนอนหลับ ทำให้สมองพักผ่อนได้ไม่ต่อเนื่องเมื่อตื่นนอนตอนเช้าจะรู้สึกไม่สดชื่นง่วงนอนความจำไม่ดี หงุดหงิดง่าย และส่งผลต่อการทำงานของหัวใจให้ทำงานหนักขึ้น ในระยะยาวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางระบบหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคความดันลิตสูง เป็นต้น

Visitors: 101,776