ท่านอนมีผลต่อความรุนแรงของภาวะโอเอสเอหรือไม่

ท่านอนยกศรีษะสูงจะทำให้โคนลิ้นตกไปทางด้านหลังคอหอยลดลง ส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนต้นกว้างขึ้น ทำให้ความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นดีขึ้นได้โดยทั่วไป พบว่าท่านอนคว่ำถ้าเทียบกับท่านอนหงายแล้วสามารถลดความรุนแรงของการหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นลงได้แต่ท่าที่ดีที่สุดคือท่านอนตะแคงและท่ายกศรีษะสูง

Visitors: 101,776