ภาวะโอเอสเอพบในเพศใดมากกว่ากัน

ผู้ชายมีโอกาสเกิดภาวะโอเอสเอมากกว่าผู้หญิง 2 - 4 เท่า โดยพบโรคนี้ในผู้ชายได้ ประมาณร้อยละ 4 และพบได้ในผู้หญิงร้อยละ 2 แต่เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน จะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงขึ้น โดยพบได้ในผู้หญิงประมาณร้อยละ 3.6 สาเหตุเกิดจากฮอร์โมนเพศหญิงที่ลดลงและน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นในช่วงเข้าสู่วัยทอง

Visitors: 101,787