นอนกรนเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่

ปัจจัยทางพันธุกรรมน่าจะป็นสาเหตุหลักของผู้ป่วยผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคนี้จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนปกติ

Visitors: 101,781