OSA ในผู้ใหญ่

OSA ผู้ใหญ่

ภาวะนอนกรน เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่อันตราย แต่ที่แท้จริงแล้วเป็นโรคที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และมีภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายสูง เช่น สมองขาดออกซิเจน เสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์ อัมพาต หัวใจขาดออกซิเจน หัวใจวาย ความดันเลือดสูง และอาจเสียชีวิตตามมาได้ได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยอาจมีความจำที่แย่ลง ความคิดที่ลึกซึ้งและซับซ้อนแย่ลง

ผู้ป่วยนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจ สามารถทราบได้จาก 1. สอบถามภรรยาหรือสามีตัวเองว่ามีภาวะหยุดหายใจหรือไม่ 2.  ในกรณีที่ไม่มีใครสังเกตอาการ ผู้ป่วยนอนกรนชนิดที่ผิดปกติจะสามารถทราบจากตัวเองได้จาก มีง่วงตอนกลางวัน หรือ มึนศีรษะหรือปวดศีรษะตอนช่วงเช้าๆ ในบางรายอาจมีภาวะง่วงนอนจนเกือบประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยนต์ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก ไขมันในช่องคอมากทำให้ช่องทางเดินหายใจตีบแคบ หรือมีก้อนในช่องทางเดินหายใจ เช่น ต่อมทอนซิลที่โต

การดูแลรักษาเบื้องต้น ได้แก่              

 1)  ลดน้ำหนักในรายที่มีน้ำหนักตัวมาก                                                               

2)  หลีกเลี่ยงการนอนหงาย                                                    

3)  สุขลักษณะการนอนที่ดี

การรักษาทางการแพทย์                      

1)  ผ่าตัดในรายที่มีก่อนอุดกั้นทางเดินหายใจ

2)  การใช้เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก

3)  อุปกรณ์ในช่องปาก

Sleep Hygiene ผู้ใหญ่      

สุขนิสัยที่ดีในการนอนหลับ 10 ประการสำหรับผู้ใหญ่

1)     เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลา

2)     ถ้าเป็นการนอนกลางวันไม่ควรเกิน 45 นาที

3)     ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ

4)     เลี่ยงคาเฟอีน 6 ชั่วโมงก่อนนอน

5)     เลี่ยงทำงานหนักๆ 4 ชั่วโมงก่อนนอน

6)     เลี่ยง alcohol 4 ชั่วโมงก่อนนอน

7)     ใช้เตียงนอนที่สบาย

8)     ปรับอุณหภูมิห้องให้สบาย และอากาศถ่ายเทที่ดี

9)     หลีกเลี่ยงเสียง แสง อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเข้านอน

10)   ใช้เตียงเพื่อการนอน ไม่ควรทำงานต่างๆ บนเตียงนอน เพราะจะสร้างนิสัยการนอนไม่หลับ

 

Visitors: 64,685