กรมสุขภาพจิตเผยขณะนี้พบผู้สูงวัยไทยสมองเสื่อมกันมากถึง 8 แสนกว่าคน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ตรวจการนอนหลับ ไม่มีอะไรต้องกลัว
#สมาธิสั้น #การเรียนแย่ลง ลองสังเกตการนอนของลูกรัก

#นอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก

เป็นโรคที่มีความสำคัญเนื่องจากมีผลเสียต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเด็ก

อย่างไรก็ตามภาวะดังกล่าวนี้สามารถรักษาและได้ผลดีมาก หากได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจน และช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองได้ไม่มากก็น้อย

ดังนั้นหากบุตรหลานของเรามีอาการดังกล่าวจึงควรพาไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เพื่อรักษาต่อไป 

ตรวจนอนกรนที่นี่ เด็กๆ #HAPPY 
Visitors: 64,692